"  Boortorens"

 

Shorty

 

Op deze Site vertelt Shorty zijn belevenissen die hij op div booreilanden,  beleefde. Hij belicht alle zaken, zoals de technische uitleg, hoe er geboord word de werkwijze van de mannen die op die platforms werken En ook de verhalen van Shorty, en andere Offshorders komen hier aan bod.. Ook worden de minder mooie kanten van deze werknemers die vaak onder barre omstandigheden hun werk moeten doen belicht. Zoals de zware ongelukken die er gebeuren, en nooit de pers bereiken.

 

Hoe ik op een booreiland ben terecht gekomen ging zo. Een vriend van mij werkte bij Wodeco op een drilschip in het voormalige Perzie. Hij werkte drie maanden op en één maand af, maar dat vond hij te lang. En hij ging solliciteren bij Zapata in Rotterdam.Ik ging als zijn vriend met hem mee daar naar toe. Daar aangekomen werd mijn vriend aangenomen, als roustabout. En voor de gein vulde ik ook een sollicitatie formulier in. Een Week later werd ik gebeld of ik wilde werken op de Zapata Chapparel, die op de Noordzee stond. Ik wist van geen toeten of blazen maar een week later zat ik aan boord van de Chapparel. Ik werd ingevlogen met de chopper, wat een interessante ervaring voor mij was daar ik nog nooit gevlogen had. Ik heb alles moeten leren op de booreilanden maar het is me zeker gelukt..Een kleine geintje kan ik jullie niet onthouden, iemand op de werkvloer vroeg mij geef mij die bar is  even aan? Vroeg ik aan die man, dat is goed maar dan moet je me wel even vertellen waar  die bar is. Een bar is op de Booreilanden, in de Nederland taal een stootijzer.In die 15 jaar dat ik in de offshore heb gewerkt zijn er ook dingen gebeurt die je niet in de krant zal lezen. Ongelukken , aanvaringen, doden, blow outs enz.

 

 

De Rig Pig was onze mascotte.

 

Drilling

De term "boring" verklaart eigenlijk al het doel van deze activiteit. Boringen vinden zowel op het land als op zee plaats. Een boorinstallatie houd zich voornamelijk bezig met het opsporen van olie-&gas reservoirs door middel van boringen in de aardbodem. Na seismisch onderzoek zal een boorinstallatie proefboringen verrichten in opdracht van een oliemaatschappij. Proefboringen duren over het algemeen 1 tot 3 maanden, dit is vooral afhankelijk van de diepte van het te boren gat. Na een boring word de boorinstallatie verplaatst naar een volgende locatie. Er bestaan diverse type offshore boorplatforms zoals Jach-Ups, Semisubmersible platforms en boorschepen. De Jack-Up "rigs"worden ingezet op minder grote waterdiepte zoals op bijvoorbeeld het Nederlandse Continentale Plat. Semisubmersible ( drijvende ) "rigs"en boorschepen boren veelal op grotere waterdiepte. Tevens worden onshore met landboorinstallaties boringen verricht.

Productie

Als na een boring gebleken is dat een veld geschikt is voor gaswinning is een productieplatform nodig. Dit kan een bemand platform of een satellietplatform.Satellietplatforms zijn via pijpleidingen verbonden met een bemand platform, waar het gas wordt ontdaan van het mee geproduceerde water. Het bemande productieplatform staat via een pijpleiding in verbinding met een gas ontvangst station aan de wal waar het gas droog wordt gemaakt.   Shorty

 

De aarde bestaat uit lagen die in miljoenen jaren zijn gevormd, door verschuivingen en andere oorzaken zijn planten en dieren ingesloten geraakt. Door druk en warmte zijn deze gevormd tot olie en gas.Denk nu niet dat het een plas olie of een bel gas is, men spreekt wel over bel gas maar eigenlijk is het gas of olie opgesloten in poreus gesteente. Je moet je dit voorstellen als een enorme spons onder de grond. Om het gas niet te laten ontsnappen in de miljoenen jaren dat het op ons ligt te wachten zijn bepaalde omstandigheden nodig. Ten eerste plaats moet het vooral bij gas zijn ingesloten door een zoutlaag, het zout houdt het gas tegen. Het moet natuurlijk niet te diep zitten . Normale diepte voor Nederland is 3 tot 6 Km, er zijn natuurlijk uitzonderingen. In andere landen wordt ook wel op diepere lagen gas of olie gevonden. Ook zijn er zogenaamde leisteen winningen, maar deze zijn nooit echt rendabel geweest. Ook zijn er zogenaamde diepzee boringen, deze technieken gaan steeds dieper. Meestal staat de olie of het gas onder druk, dat is natuurlijk makkelijk dan moet je alleen de kraan maar open draaien. Als echter de olie te dik is, of helemaal niet onder druk staat moet er een andere manier bedacht worden. De olie kan dan omhoog gepompt worden, nadeel zijn hoge kosten en onderhoud. Als de olie te dik is moet ze worden verwarmd, en opgepompt. Dit gebeurd met stoom, en je begrijpt dat dit ook weer energie kost. Er zijn verschillende manieren om de olie of het gas te vervoeren, het kan door een pijp, vervoeren met een boot, maar aan land kan het net zo goed met een trein vervoerd worden. Het gas kan ook vloeibaar gemaakt worden en dan vervoerd, dit gebeurd meestal met speciaal ingerichte tanks met koeling. Als dit allemaal gedaan is moet het bruikbaar gemaakt worden, gas is natuurlijk al snel bruikbaar, al zijn niet alle gas soorten direct te gebruiken. Ze  moeten worden schoongemaakt of worden gemengd met andere gassen. Voor olie is meer nodig, dit moet worden ""gekraakt"" dit betekend het splitsen van de olie in bruikbare delen. Bijvoorbeeld: benzine, smeer olie, diesel, zeep, plastic en gas. Dit gebeurd op een raffinaderij, in een kraak installatie. Shorty

 

 

 

 

   

Hij was een smokkelaar....

 

 

 


Matroos Barend was een innemende persoonlijkheid die vakmanschap en een groot gevoel voor humor paarde aan een latente dorst. Vooral whisky was de drank die hem bekoorde en daarom had hij steeds een flesje stand-by, want je weet maar nooit, het kan altijd je laatste zijn.

Dat dat wel eens problemen gaf met de door de douane toegestane hoeveelheid alcohol houdende dranken aan boord laat zich raden.
Maar door zich enige moeite te getroosten wist Barend de invoerwetten op meesterlijke wijze te omzeilen en de zwarte bende had hem nimmer kunnen betrappen. Toch raakte ook Barend wel eens een flesje kwijt, maar dat was om heel andere redenen.

Op een dag, na een moeizame trip, schoof het schip krachtig naar de kant toe om af te meren, terwijl Barend zwaaiend naar het stuurhuis stond te schreeuwen.
Kadoeng, daar lag het schip fiks gemeerd, maar wat was dat voor gerinkel???
Het waren Barend's flessen die hij, om ze te onttrekken aan het speurend oog van de fiscale recherche, had verstopt in de autobanden buitenboord.

Maar Barend had al snel een ander plekje gevonden, veilig voor ijverige kapiteins en stuurlieden en onvindbaar voor speurende douanebeambten.
Hij had zijn flesje verstopt in de losleiding van de cement.
Het moment kwam daar dat Barend trek kreeg in zijn tweede flesje en hij opende de afsluitdop van de cementleiding.
Maar wat was dat?
Door de trillingen van het schip was de fles langzaam verder de cementleiding ingeschoven en hoewel hij de fles met het felbegeerde vocht met zijn vingertoppen kon aanraken, hij kon er niet bij!!!
Goede raad was duur, want wat hij ook deed, met schroevendraaiers en schrappers en kettinghaken, de fles bleef waar hij was en in plaats van de leiding uit te komen schoof hij er juist iedere keer wat verder in.
Toen had Barend het: hij zei tegen de 2e wtk: "Als jij nu even een hééél klein beetje lucht op die leiding zet dan ga ik er bij staan en dan vang ik mijn fles op."
En zo gezegd, zo gedaan.
Barend stond als een terrier die een rat ruikt over de cement leiding gebogen en de 2e gaf een hééél klein beetje lucht......
De fles kwam eruit als een kanonskogel en vloog fluitend voorbij Barend om vervolgens kapot te slaan tegen de boeg van het er achter liggende schip dat dus nu voor de tweede keer gedoopt werd.


 

Sterke drank in bierflesjes.

 

 


's Avonds om elf uur terug van de wal en dan aan boord nog even een afzakkertje halen in de hut van de 1e wtk waar de stapavond nog eens werd doorgenomen.
Zo ook die zaterdagavond. Jan, een echte bierdrinker, kwam binnen en kreeg een pot bier in zijn handen gedrukt, na een slok genomen te hebben volgde er nog een klein slokje, keek eens verbaasd naar zijn flesje bier en richtte toen zijn trouwe ogen op de meester. "Meester wat voor bier is dit?"
"Niet lullen Jan, gewoon opzuipen. Je ziet toch dat het Heineken is"
Nadat Jan nog een paar slokken genomen had was hij er zeker van; "Meester dit is geen bier!"
"Jan dat is Heineken en dat vind je lekker".
Jan nam voorzichtig nog een paar kleine slokjes en ondertussen dacht de meester na, toen viel het kwartje.
"Jan afblijven, dat is mijn Berenburger!".
Ook werd er wel eens drank in de bilge verstopt, zag je later de etiketten van de Bokma en black label op het water drijven.


Nieuwe smoes.

 

 

 

In Aberdeen komt de douane de hut van de 1e wtk binnen.
"Chief mag ik even in je hut kijken?"
Nee zeggen heeft geen zin, dus ga maar te keer. De douanebeambte trekt de deur van de koelkast open en ziet vier aangebroken flessen sterke drank staan.
"Is dat niet een beetje veel?" was de vraag. "Nee hoor, de een drinkt dit en de ander heeft liever dat andere spul"
"Wat heb je op de douanelijst gezet?" P/B is het antwoord.
"Dat gaat je dan geld kosten want P/B is partly bottle en hier staat duidelijk meer.
"Oh, ik dacht altijd dat het partly bottles betekende" antwoordde de meester. "Die heb ik nog niet gehoord" en zonder een boete te moeten betalen verdween de douane naar de volgende hut.

 

                                                      De echte sounder,"Aankomst Aberdeen zette de kapitein de echo sounder aan en het viel hem op dat deze niet goed werkte. Via de agent werd er een service monteur besteld die nog de zelfde dag aan boord kwam.
De echo sounder werd open gemaakt, vervolgens werden er twee sloffen Marlboro verwijderd zodat alle onderdelen weer vrij konden bewegen, deurtje dicht en nu werkte dit nautische instrument weer naar behoren.


Wat is een goed plekje?

 

 

 

Volgens onze stuurman maakten we het allemaal veel te moeilijk. Gewoon de contrabande aan dek zetten op een plekje waar de dekverlichting niet kon komen, dus tegen de buitenkant van de coaming.
Het schip moest echter verhalen, met de andere kant tegen de wal, en net voordat er werd losgegooid springt de zwarte bende aan boord.
Toen de Smit-Lloyd 9 weer langszij lag stond er op de wal een grote halogeenlamp de contrabande van onze stuurman te verlichten. Hier kon de douane niet omheen en glimlachend werd het in beslag genomen plus een flinke boete.
En het was al zo'n dure reis geweest voor onze stuurman.

 

 

Bulkleiding,"

 Een nieuw idee was ook om flessen drank in de bulkleiding aan dek te verstoppen. De flessen werden met een touwtje aan elkaar gebonden en dan liet men ze één voor één in de leiding zakken. Dop op de leiding en de flessen waren onzichtbaar voor de douane.
Dit ging lange tijd goed tot op zekere dag één van de wtk's (die van niets wist) besloot om voor aankomst Aberdeen nog snel even de bulktanken schoon te blazen.
De stuurman van de wacht hoorde wat gerommel en keek vervolgens naar het achterschip waar hij de belastingvrije drank met een rotvaart weer richting boorlocatie zag vliegen.
Als hij niet naar de machinekamer had gebeld met de vraag welke kl@@%z@k het in zijn hersens haalde om de tanken af te blazen had er geen haan naar gekraaid, nu kwamen er vragen zoals "stuur, kan ik een fles whisky van je lenen?"

 

,Het Commando overgeven,"

 Bij binnenkomst in een Engelse haven had de kapitein al zijn papieren gereed gelegd voor zijn aflosser. Zoals altijd bij binnenkomst gebeurde kwam de douane aan boord voor de papieren en een biertje van de maatschappij. Terwijl hij van zijn drankje zat te genieten werd de kapitein even weggeroepen. De douane geniet van zijn bier en kijkt ondertussen een beetje rond waarbij zijn oog op een briefje valt wat op het bureau van de kapitein ligt.
Boven op de brief staat "Cofferdam", en daaronder een lijst met bekende merken van drank en sigaretten. Één en één is twee denkt de douane, en als de kapitein weer in de hut komt is er maar één vraag mogelijk:
"Kapitein, zegt u mij welke cofferdam hier bedoelt wordt of moet ik versterking laten komen en gaan zoeken?"
Dit werd een hele dure reis!


Vuiniszak.

 


 Één van de trucs was om zware shag in volle vuilniszakken, die in de werkplaats stonden, te verstoppen want het bleek dat de douane nog nooit in deze zakken met vette lappen had gekeken. En zo ging het ook deze keer.
De volgende morgen kwamen de havenwerkers aan boord om de back load te lossen en het schip alvast te laden voor de volgende trip.
Wat echter nooit gebeurde werd nu zonder order te geven gedaan. De handlanger dacht, ik gooi nog snel even die vieze troep in de vuil container dan zijn we die rotzooi tenminste kwijt. Toen één van de wtk's na pikheet op zijn weg naar de machinekamer in de werkplaats kwam verschoot hij van kleur, rende naar dek en zag nog net een truck met de vuilcontainer wegrijden.

 

,De zuurstof fles,"

Het volgende is een hele poos goed gegaan. Een lege zuurstoffles werd op de plaats waar de beugel komt te zitten door midden gebrand en de fles werd vervolgens volgepropt met diverse lekkere dingen. 's Avonds werd er dan de benodigde alcohol en tabak voor de volgende dag uit gehaald. Dit ging al lange tijd goed totdat er op een zondagmiddag meer drank doorheen ging dan normaal. Een bemanningslid zou wel even voor nieuwe voorraad zorgen en gewapend met een bahco werd de zuurstofkast geopend, de beugel verwijderd en een paar flessen te voorschijn gehaald zodat het feest verder kon gaan.
Wat niemand wist was dat een douaneauto aan de overkant van de haven stond waar twee douaniers in zaten die met behulp van een verrekijker de schepen aan het bekijken waren en toevallig bekeek één van de mannen dit schip.
Dus duurde het niet lang of het schip werd met een bezoek vereerd en werd het restant in beslag genomen.
Gelukkig ging het schip de volgende dag weer varen en mocht de zegelkast weer open maar er moest wel naar een ander plekje gezocht worden.

 

 

 

 

 

 

NoSeeker

 

 

Wie wind zaait,zal storm oogsten onbekent platform in stormweer.

 

 

Rauw weer 

 

Thunderhorse 

 

 

 

  Thunder Horse platform

Rotterdam - Thunder Horse, het 1 miljard dollar kostende boorplatform van olieconcern BP, is weer boven water. De bergers van Smit en BP hebben het platform in de Golf van Mexico nu ruim vier meter boven de waterspiegel getrokken zonder dat de stabiliteit van het platform in gevaar is gekomen. Het grootste deel van het water is uit het platform verdwenen. ,,De Thunder Horse hing negentien graden scheef','' zegt een BP woordvoerder. ,,Dat is nu teruggebracht tot vijf graden. De bergers zijn nog druk aan het werk, maar we verwachten snel de laatste stap te kunnen zetten.'' Het platform werd ernstig beschadigd door de tropische storm Dennis. Dat ontdekten BP werknemers een week geleden toen een schip hen terugbracht naar het platform. Vanwege de naderende storm had het olieconcern zijn werknemers geëvacueerd. Donderdagnacht sloten het Britse BP en de bergers van Smit uit Rotterdam een contract om het platfom vlot te trekken. ,,Maar de bergers van Smit waren al van het begin af aan bij deze operatie betrokken,'' zegt de BP-woordvoerder.

 

 

Thunderhorse 

 

 

Tunderhorse 

 

 

Tunderhorse 

 

 

Tunderhorse 

 

Thunderhorse 

 

 

Thunderhorse 

 

 

 

Thunderhorse 

 

 

 De Thunderhorse staat weer netjes op zijn poten.

 

 

Tjunamie,s hoe ontstaan ze

 

Tsunami 1

Tsunami waarschuwingssysteem - hebben wij er een nodig in de Noordzee?

SAMENVATTING De tsunami van tweede kerstdag heeft aan heel veel mensen het leven gekost. Om een zelfde ramp in de toekomst te voorkomen wordt er een tsunami
waarschuwingssysteem aangelegd in de Indische Oceaan. Dat systeem kan een tsunami al op de oceaan opmerken zodat de kustbewoners op tijd gewaarschuwd kunnen worden. Maar zelfs zonder een tsunami waarschuwingssysteem hadden er veel minder doden kunnen zijn. Een sterke aardbeving is ook een waarschuwing dat er misschien een tsunami op komst kan zijn. En als de zee zich terug trekt, betekent dit dat er een grote golf aan komt. Veel mensen werden verrast door het water omdat ze niet wisten wat een tsunami was. Behalve een waarschuwingssysteem is dus ook voorlichting nodig.


AUTEUR Stella Kortekaas
VERSCHENEN IN Vakpagina Aardwetenschappen
TAAL Nederlands
PUBLICATIE DATUM 24 februari 2005

De tsunami van tweede kerstdag heeft aan heel veel mensen het leven gekost. Om een zelfde ramp in de toekomst te voorkomen wordt er een tsunami
waarschuwingssysteem aangelegd in de Indische Oceaan. Dat systeem kan een tsunami al op de oceaan opmerken zodat de kustbewoners op tijd gewaarschuwd kunnen worden. Maar zelfs zonder een tsunami waarschuwingssysteem hadden er veel minder doden kunnen zijn. Een sterke aardbeving is ook een waarschuwing dat er misschien een tsunami op komst kan zijn. En als de zee zich terug trekt, betekent dit dat er een grote golf aan komt. Veel mensen werden verrast door het water omdat ze niet wisten wat een tsunami was. Behalve een waarschuwingssysteem is dus ook voorlichting nodig.

Voorlichting
Hoe belangrijk voorlichting is blijkt uit het verhaal van Tilly Smith. Tilly is een Engels meisje van 10 jaar, zij was met haar ouders op vakantie in Thailand. Net twee weken voor de kerstvakantie had ze op school over tsunamis geleerd. Op 26 december, de dag van de tsunami was de familie op het strand van Maikhao op het eiland Phuket. Toen Tilly zag dat de zee zich terugtrok, herinnerde ze zich van de aardrijkskundeles dat dit betekende dat er een grote golf op komst was. Ze vertelde haar ouders wat ze had geleerd op school. Samen met haar ouders waarschuwde ze andere vakantiegangers en het hotel waar ze logeerden. De hotelmedewerkers evacueerden snel het strand en nog voordat de tsunami toesloeg was iedereen van het strand vertrokken naar hoger gelegen gebied. Door Tilly Smith was het strand van Maikhao een van de weinige stranden in Phuket waar niemand is omgekomen.

Een ander voorbeeld is de redding van alle leerlingen van een klein schooltje op het strand van Fatu Hiva, een eiland in de Stille Oceaan. Op 13 september 1999 veroorzaakte een landverschuiving op het eiland een tsunami van 10 meter hoog. Een lerares van het schooltje zag vanuit het raam in de klas dat de zee zich terugtrok. Ze reageerde meteen en vertelde alle kinderen de school aan de achterkant te verlaten en naar hoger gebied te gaan. Een paar minuten nadat de laatste leerling de school had verlaten, sloeg de tsunami toe en verwoeste de hele school. Niemand kwam daarbij om het leven.

Deze voorbeelden laten duidelijk zien hoe belangrijk het is dat mensen op de hoogte zijn van tsunamis. Helaas waren er op tweede kerstdag maar weinig mensen die wisten wat een tsunami was. Toen de zeebodem droog viel voordat de tsunami aankwam, liepen ze nieuwsgierig naar de spartelende vissen te kijken en zagen niet de enorme golf aankomen. Voorlichting is dus heel belangrijk. De Verenigde Naties wil dat alle scholen in de hele wereld tsunamis in hun lesprogramma opnemen.

Tsunami
waarschuwingssysteem
Om in de toekomst beter voorbereid te zijn op een tsunami wordt er een waarschuwingssysteem gebouwd in de Indische Oceaan. Een zelfde soort tsunami
waarschuwingssysteem bestaat al in de Stille Oceaan. Het is aangelegd nadat in 1946 een aardbeving bij Alaska een tsunami veroorzaakte die 165 mensen het leven kostte. De meeste doden vielen duizenden kilometers verderop in Hawaï.

In het begin bestond dit systeem alleen uit een netwerk van seismische meetstations en waterpeil
meters. De seismische stations meten aardbevingen en uit die gegevens kan worden vastgesteld hoe zwaar een aardbeving is en waar hij precies heeft plaatsvonden. De waterpeil-meters zijn gewone zeespiegel hoogte-meters die enkele kilometers uit de kust liggen. Zij meten een tsunami als hij dicht bij de kust komt. Om er zeker van te zijn of een gemeten aardbeving een tsunami had veroorzaakt, moest men wachten op een teken van de waterpeil meters. Dit systeem kon wel de aardbevingen meten en de tsunami vlak bij de kust, maar niet hoeveel tsunami energie zich verplaatst naar verder gelegen gebieden. Hierdoor waren drie van de vier meldingen vals alarm.

De werking van een tsunami waarschuwingssysteem.

Drie jaar geleden is het oude systeem verbeterd met zes nieuw ontwikkelde tsunami
sensoren. Deze sensoren liggen op de bodem en kunnen een tsunami midden op de oceaan opmerken. Het zijn een soort weegschalen die de druk van het water op de zeebodem meten. Als er een tsunami golf voorbij komt, neemt de hoeveelheid water boven op de sensor toe en wordt er een toename in de druk gemeten. De weegschalen zijn zo nauwkeurig dat ze zelfs op 6000 meter diepte een tsunami golf van een centimeter kunnen opmerken. Golven die ontstaan door schepen of wind worden niet gemeten omdat die een veel kortere golflengte hebben. Wanneer de sensor een tsunami meet, wordt er vanaf de zeebodem een akoestisch signaal doorgeven naar een boei aan het wateroppervlak. De boei geeft de informatie via een satelliet door naar een station aan land, van waaruit de kustplaatsen gewaarschuwd zullen worden.

Het installeren van een tsunami
waarschuwingssysteem is slechts een gedeelte van de benodigde voorbereiding voor een toekomstige ramp. Het is ook heel belangrijk om een goed communicatiesysteem te hebben om zo snel mogelijk zoveel mogelijk mensen aan de kust te bereiken. Ook moeten de kustbewoners informatie krijgen over wat ze moeten doen als er een tsunami waarschuwing gegeven wordt. In landen rond de Stille Oceaan staan er borden op het strand met de tekst: “in het geval van een aardbeving, ga naar hoger gelegen gebied of landinwaarts”. Evacuatieroutes zijn met bordjes en pijlen aangegeven en er worden regelmatig tsunami oefeningen gehouden.

Een tsunami
waarschuwingssysteem had veel mensenlevens kunnen redden in de Indische Oceaan. Maar het werkt alleen voor gebieden die ver van het epicentrum van de aardbeving liggen. Voor Atjeh waar de tsunami enkele minuten na de aardbeving al op de kust sloeg, zou de waarschuwing te laat zijn gekomen?

 

 

Tsunami 2

Tsunamis in de Noordzee
Ook in Europa komen tsunamis voor. Het risico is het grootst in gebieden waar vaak aardbevingen voorkomen, zoals in Griekenland en Italië. In de Noordzee komen maar weinig aardbevingen voor en daardoor is het risico dat er een tsunami ontstaat ook erg klein. Uit de geschiedenis zijn slechts twee tsunamis bekend in de Noordzee:

Op 6 april 1580 vond een aardbeving van ongeveer 6.2 op de schaal van Richter plaats in het Nauw van Calais. De aardbeving werd gevoeld in Nederland, België, Engeland, Duitsland en noord Frankrijk. Het veroorzaakte een 4 meter hoge tsunami die de noord Franse steden Calais en Boulogne overstroomde.

De tweede was niet eens een duidelijke tsunami maar een vreemde zeebeweging, midden op de Noordzee. De oorzaak was een aardbeving van 6.0 op de schaal van Richter. Dit gebeurde op 7 juni 1931 op de Doggerbank, een zandbank ten noordwesten van Nederland. De aardbeving werd in heel noord Europa gevoeld. Mensen die zich op dat moment op schepen bevonden vlak boven de Doggerbank zagen een golf. Maar er zijn geen overstromingen bekend.

Toch heeft er in het verleden ook een grote tsunami plaats gevonden op de Noordzee, ongeveer 7200 jaar geleden. In die tijd werd er nog niet geschreven en toch weten we dat de tsunami grote delen van de Noordzee kust overspoelde. Deze informatie komt uit de geologie. Tsunamis maken zand en soms ook stenen los van de zeebodem. Het water neemt dit samen met zand van het strand mee het land in. Nadat het water weer is verdwenen, blijft het zand achter op het land. Als het niet verdwijnt door erosie kan het bewijs van een tsunami heel lang bewaard blijven. Geologen kunnen dit bewijs gebruiken om het tsunami-risico te bepalen voor gebieden waar weinig bekend is over tsunamis in het verleden.

De 7200 jaar oude tsunami in de Noordzee is ongeveer 40 jaar geleden ontdekt door Engelse aardwetenschappers. Zij vonden een vreemd laagje zand tussen het veen in de vallei van de Forth rivier in Schotland. Eerst dachten ze dat dit zandlaagje was neergelegd tijdens het overstromen van de rivier. Maar al snel vonden ze hetzelfde laagje in verschillende andere gebieden langs de oostkust van Schotland. Bovendien zaten er in het zandlaagje schelpjes die aantoonden dat het zand uit de zee zou moeten zijn gekomen. Toen de ouderdom bepaald werd, bleek dat het laagje overal even oud was, 7200 jaar. Met deze informatie kwamen de geologen tot de conclusie dat het zandlaagje moest zijn neergelegd door een enorme stormvloed. Maar er bleven vragen. Waarom kon het geologische bewijs van een enkele storm over zo’n enorm gebied teruggevonden worden? Waarom was er maar een zandlaagje? Er waren toch veel meer zware stormen geweest op de Noordzee in de laatste 7200 jaar? En waarom was het geologisch bewijs van alleen deze ene storm bewaard gebleven.

O Tsunami 2.

 

Tsunami 3

Op hetzelfde moment ontdekten Noorse onderzoekers een enorme onderzeese aardverschuiving voor de kust van Noorwegen, die ze de Storegga verschuiving noemden. Deze onderzeese lawine heeft een breedte van 290 km en een volume van 5580 km3. Het is een van de grootste onderzeese verschuivingen die ooit ontdekt is. Eigenlijk zijn het drie aparte lawines. De oudste vond ongeveer 30.000 jaar geleden plaats en de tweede en de derde zijn tussen 8000 en 5000 jaar oud. Waarschijnlijk zijn ze gaan schuiven door aardbevingen. Alle drie de aardverschuivingen zijn zo groot dat ze enorme tsunamis moeten hebben veroorzaakt.

Het zandlaagje in oost Schotland werd toegeschreven aan de tweede lawine. Ook langs de Noorse kust werd op verschillende plaatsen een zandlaag gevonden van dezelfde ouderdom. Computermodellen van de tsunami samen met het geologisch bewijs lieten zien dat deze tsunami minstens 10 meter hoog moet zijn geweest in Noorwegen en ongeveer 6 meter in Schotland. De tsunami moet ook in zuidelijke richting de Noordzee ingetrokken zijn, maar tot nu toe is er nog geen bewijs van in Nederland gevonden. Tijdens het aanleggen van een tunnel in Amsterdam is er wel een laag met schelpen ontdekt. Even werd gedacht dat deze afkomstig was van de Storegga tsunami. Maar toen de ouderdom van deze laag bepaald werd bleek hij veel jonger te zijn.

Van de geologie weten we dus dat er een grote tsunami in de Noordzee heeft plaatsgevonden in het verre verleden. Waarschijnlijk heeft hij ook de kust van Nederland overspoeld. Het is mogelijk dat er opnieuw een tsunami in de Noordzee zal voorkomen, maar de kans is heel erg klein. Een tsunami-waarschuwingssysteem is daarom niet nodig in de Noordzee.

De Storegga verschuiving is het gestreepte gebied tussen Noorwegen en IJsland. De cirkels geven aan waar geologisch bewijs van de tsunami is teruggevonden.

Tjunami 3

 

 

NobleWhite

 

NobleWhite

 

 

NobleWhite

 

NobleWhite

 

 

NobleWhite 

 

 

 NobleWhite

 

 

Noble White 

 

 

Noble White

 

 

Noble White

 

 

Noble White

 

 

NobleWhite

 

 

Noble White

 

 

Noble White

 

 

Noble White

 

 

Noble White

 

 

Noble White

 

 

Noble White

 

 

Noble White

 

 

NobleWhite

 

 

NobleWhite

 

 

NobleWhite

 

 

NobleWhite

 

 

Kapseizend Platvorm

 

 

Kapseizend Platvorm

 

 

BRENDA

 

 

BRENDA

 

 

BRENDA 

 

 

 

BRENDA

 

 

 

BRENDA

 

 

BRENDA

 

 

BRENDA

 

 

Brenda

 

 

Brenda

 

 

Brenda 

 

 

Brenda

 

 

 

Brenda

 

 

Brenda

 

 

Brenda

 

 

Blow out on semi

 

 

Dolphin Drilling's Aker H-3 Byford Dolphin undergoing refit at Harland and Wolff shipyard, Belfast,

 

 

Byford Dolphine

 

 

Byford Dolphin

 

 

Byford Dolphin Belfast 

 

 

Byford Dolphin Belfast

 

 

 

Byford Dolphin Belfast 

 

 

Byford Dolphin Belfast

 

 

Drillingship Flex

 

 

HALUL 30

 

 

Noble Ronald Hope

 

 

Noble Ronald Hope

 

 

Noble Ronald Hope

 

 

Noble Ronald Hope

 

 

Noble Ronald Hope

 

 

Noble Ronald Hope 

 

 

Noble Ronald Hope

 

 

Noble Ronald Hope 

 

 

Noble Hope Lynda.

 

 

Petrobras

 

 

 Petrobras Sporten in de Offshore.

 

 

Offshore Painting

 

 

Self elevating platform.(Clyde)